Ζερφός Θέμης
Διαγνωστικό Κέντρο
Αιόλου 1, 81400, Λήμνος

Ζερφός Θέμης