Ζαμπετόγλου Θεόδωρος
Γυναικολογία
Χαρίτου 11, 43100, Καρδίτσα

Ζαμπετόγλου Θεόδωρος