Υψηλάντης Ιωάννης
Παθολογία
Αμερικής 95, 85100, Ρόδος

Υψηλάντης Ιωάννης