Υγεία Α.Ε. Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο
Διαγνωστικό Κέντρο
2ας Νοεμβρίου 94, 38333, Βόλος

Υγεία Α.Ε. Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο