Ξένου Χρύσα
Γυναικολογία
Εθν.Αντιστάσεως 15, 62122, Σέρρες

Ξένου Χρύσα