Βούλγαρης Φανούριος
Καρδιολογία
Υψηλάντου 37, 43100, Καρδίτσα

Βούλγαρης Φανούριος