Βάμβουκας Δημήτριος
Γυναικολογία
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 34, 71201, Ηράκλειο

Βάμβουκας Δημήτριος