Τσουροπλής Χρήστος
Καρδιολογία
Κ.Σακκαλή 4, 36100, Καρπενήσι

Τσουροπλής Χρήστος