Τσομπίκος Νικόλαος
Διαγνωστικό Κέντρο
Χαρ. Τρικούπη 6, 45444, Ιωάννινα

Τσομπίκος Νικόλαος