Τσοκτουρίδης Γεώργιος
Ορθοπεδική
Βενιζέλου 45, 65500, Καβάλα

Τσοκτουρίδης Γεώργιος