Τσιτλακίδου Αναστασία
Παιδιατρική
Θ. Ζωγιοπούλου 7, 59100, Βέροια

Τσιτλακίδου Αναστασία