Τσιμηρίκας Γεώργιος
Παθολογία
Φιλικής Εταιρίας 8β, 65403, Καβάλα

Τσιμηρίκας Γεώργιος