Τσίμας Βασίλειος
Γυναικολογία
Αβέρωφ 2, 65302, Καβάλα

Τσίμας Βασίλειος