Τριπάτζης Στέλιος-Πρόληψη Ιδ.Διαγν.Εργαστήριο Ιατρική ΕΠΕ
Διαγνωστικό Κέντρο
Αίαντος Λοκρού 27, 35200, Αταλάντη

Τριπάτζης Στέλιος-Πρόληψη Ιδ.Διαγν.Εργαστήριο Ιατρική ΕΠΕ