Τραπότσης Στέργιος
Ορθοπεδική
Κανούτα 1, 42100, Τρίκαλα

Τραπότσης Στέργιος