Τοκατλίδου Δέσποινα
Διαγνωστικό Κέντρο
Κολοκοτρώνη 4, 52100, Καστοριά

Τοκατλίδου Δέσποινα