Τέγος Βασίλειος
Γυναικολογία
Στρατηγού Σαράφη 66, 42100, Τρίκαλα

Τέγος Βασίλειος