Ταβλά Κυριακάκη Σοφία
Διαγνωστικό Κέντρο
Διαγνωστικο Κέντρο Σονια Ταβλα, 72100, Άγιος Νικόλαος

Ταβλά Κυριακάκη Σοφία