Ταρενίδης Παναγιώτης
Καρδιολογία
Μ. Αλεξάνδρου 50, 60133, Κατερίνη

Ταρενίδης Παναγιώτης