Σταματίου Εμμανουήλ
Παιδιατρική
Πίνδου 33, 85100, Ρόδος

Σταματίου Εμμανουήλ