Σταματάκης Μάριος
Ορθοπεδική
Εθνικής Αντίστασης 30, 20100, Κόρινθος

Σταματάκης Μάριος