Σκυφτή Χατζηγεωργιάδη Μαρία
Διαγνωστικό Κέντρο
Γεωρ. Μπούσιου, 51100, Γρεβενά

Σκυφτή Χατζηγεωργιάδη Μαρία