Σαββίδου Βασιλική
Γυναικολογία
Σωτηρίου 6, 53100, Φλώρινα

Σαββίδου Βασιλική