Σαββάκης Μιχάλης
Ορθοπεδική
Αλ. Διάκου 46, 85100, Ρόδος

Σαββάκης Μιχάλης