Σάπκας Ιωάννης
Καρδιολογία
Παναγούλη 34, 41222, Λάρισα

Σάπκας Ιωάννης