Σαμουήλ Γεώργιος
Καρδιολογία
Ρήγα Φεραίου 28, 32003, Άσπρα Σπίτια

Σαμουήλ Γεώργιος