Σαλτίδης Σάββας
Διαγνωστικό Κέντρο
Βελισαρίου 2, 66100, Δράμα

Σαλτίδης Σάββας