Σαλωνίδου Ιωάννα
Παιδιατρική
Γεωρ. Παπανδρέου 23, 66100, Δράμα

Σαλωνίδου Ιωάννα