Σαϊνίδου Τάνια
Παιδιατρική
Μ. Αλεξάνδρου 33, 52100, Καστοριά

Σαϊνίδου Τάνια