Ρούντος Δημήτριος
Ορθοπεδική
Γενναδίου 5, 62122, Σέρρες

Ρούντος Δημήτριος