Ψαράκης Χαράλαμπος
Καρδιολογία
Βαρατάση 14, 34100, Χαλκίδα

Ψαράκης Χαράλαμπος