Πλέσσας Νικόλαος
Καρδιολογία
Βασιλικό, 34102, Βασιλικό

Πλέσσας Νικόλαος