Παυλάτος Σπυρίδων
Παθολογία
Φωτάρα 7, 85100, Ρόδος

Παυλάτος Σπυρίδων