Πατρωνίδου Αικατερίνη
Παιδιατρική
Θάσου 30 & Ιωακειμίδη 1, 69133, Κομοτηνή

Πατρωνίδου Αικατερίνη