Πατέρας Νικόλαος
Ορθοπεδική
Κωνσταντινουπόλεως 5, 81100, Μυτιλήνη

Πατέρας Νικόλαος