Πασσιάς Γεώργιος
Ωτορρινολαρυγγολογία
Μαζαράκη 11, 68100, Αλεξανδρούπολη

Πασσιάς Γεώργιος