Πασσά Αναστασία
Διαγνωστικό Κέντρο
Φιλίππου, 64007, Νέα Πέραμος

Πασσά Αναστασία