Πασχαλίδης Ιωάννης
Γυναικολογία
Νίκου Λευτεριώτη 1, 49100, Κέρκυρα

Πασχαλίδης Ιωάννης