Παρασκευόπουλος Ηλίας
Ορθοπεδική
Αγιου Κωνσταντίνου 13-15, 21200, Αργος

Παρασκευόπουλος Ηλίας