Παπαλάμπρου Δημήτριος
Παιδιατρική
Παντανάσσης 48, 26221, Πάτρα

Παπαλάμπρου Δημήτριος