Παπαγεωργίου Χαράλαμπος
Ορθοπεδική
Τραπεζουντίου 15, 34100, Χαλκίδα

Παπαγεωργίου Χαράλαμπος