Παπαδόπουλος Σάββας
Παθολογία
Νικ. Ζωΐδου 18, 69100, Κομοτηνή

Παπαδόπουλος Σάββας