Παπαδημητρίου Νικόλαος
Διαγνωστικό Κέντρο
Καραϊσκάκη 17, 47100, Άρτα

Παπαδημητρίου Νικόλαος