Πανταζής Νικόλαος
Διαγνωστικό Κέντρο
Ορέστου 78, 68200, Ορεστιάδα

Πανταζής Νικόλαος