Πανδής Βασίλειος
Ορθοπεδική
Λεωφ.Αλεξάνδρας 10, 49100, Κέρκυρα

Πανδής Βασίλειος