Παγιατάκης Σταμάτης
Καρδιολογία
Πλατεία Γ. Θεοτόκη 7, 49100, Κέρκυρα

Παγιατάκης Σταμάτης