Οικονόμου Νικόλαος
Διαγνωστικό Κέντρο
Γρ. Λαμπράκη 2, 46100, Ηγουμενίτσα

Οικονόμου Νικόλαος