Ντιούδης Γεώργιος
Παιδιατρική
Γεωργούλη 6, 58100, Γιαννιτσά

Ντιούδης Γεώργιος