Ντάλλας Αθανάσιος
Ορθοπεδική
Βότση 2, 43131, Καρδίτσα

Ντάλλας Αθανάσιος