Νικολαΐδης Βασίλειος
Καρδιολογία
Πτολεμαίων 6, 66100, Δράμα

Νικολαΐδης Βασίλειος